Senaste om Laxbolaget!


Sotenäs kommuns gyllene gödkalv Quality Salmon sotenäs AB har Ekobrottsmyndighetens ögon på sig!!

Quality Salmon sotenäs AB har underlåtit att ta fram en kontrollbalansberäkning trots att bolagets aktiekapital varit under hälften. Dom har även underlåtit att redovisa mervärdesskatt vid ett flertal tillfällen och därmed hållit inne momspengar olagligt.

Bolaget har ett resultat för perioden 2020-02-13 till 2020-12-31 på minus 6,1 miljoner!

Även med detta resultat så tar ägarbolaget upp ett krav på över 700000kr

Leverantörsskulder på 4,2miljoner redan 2020-12-31, man kan bara ställa sig undrande till vad dom då har idag! Detta är bolaget som kommunen håller om ryggen i vått och torrt, tar över ansvar ifrån både gällande finansiering och utföranden. Sotenäs kommun har vid ett flertal tillfällen tagit över kostnader i mångmiljonklassen i flera pågående projekt ifrån bolaget.

LaxGranskarna


Vi är en grupp Sotenäsbor som upplever en oro inför den presenterade gigantiska industrisatsningen som kan bli en av Sveriges största industriprojekt. Företaget bakom industrisatsningen har en märklig bakgrund och under projektetiden sker också flera märkliga händelser. Vi ser med stor oro på vad som händer därför har vi bildat en ideell förening Laxgranskarna för att förmedla alla för oss kända fakta. Det är skattepengar som används i projektet och om det vill sig illa påverkas annan basverksamhet i kommunen med t.ex nerdragningar inom skola, vård och äldreomsorg.


Vi gör efterforskningar och letar fram fakta från myndigheter, kommuner och andra organisationer på vår fritid. Denna information kommer vi på ett så pedagogiskt sätt som möjligt redogöra för er. Grunden till detta är på intet sätt ett bakåtsträvande utan målet är det bästa för Sotenäs kommun, medborgarnas kommun. Det kan möjligen vara så att vägen framåt för vår kommun just är laxodling men då behöver detta utredas och utföras på ett sätt som är rimligt för kommunen och dess invånare. Fördelarna och vinsterna ska så långt som möjligt stanna inom kommunen och närregionen.


Har ni kommit över information eller fakta som ännu inte är känt så får ni gärna skicka den till oss via vår mailadress kontakt@laxgranskarna.se.

Källor kan givetvis vara anonyma. 

LaxGranskarna

Här presenterar vi LaxGranskarnas 

Torbjörn     Urban                Jan

 Lundh        Gross                D.Hagness

Bilden visar den planerade storleken på laxodlingens huvudbyggnad 2,3 km lång och ca 300 meter bred. Byggnad är på 600 000 m2 och i storlek med hela Arlanda flygplats och 1,5 gånger större än Volvos fabrik i Göteborg.

Vi vill sprida fakta

Vi vill att du som läser skall kunna skapa dig en egen uppfattning av projektet. Vi föreslår att du ser projektet ur följande infallsvinklar;


Projektidén    Teknik      Företaget     ”Follow the money”

Hör gärna av dig!


Har du faktauppgifter så hör gärna av dig !

kontakt@laxgranskarna.se


Laxgranskarna rekommenderar Bohusläningen

Då tidningen Bohusläningen är den som till största del täcker vårt område så uppskattar 

vi stort deras arbete för regionen och rekommenderar alla att starta en prenumeration hos dom.

Händelser & Dokument

Januari 2022

2022-01-04 Artikel, 

QSSAB har inte lämnat in årsredovisningen trots påminnelser

(Källa Bohusläningen)

2022-01-25 Artikel, 

Miljonskulder men noll kronor i kassan 

(Källa Bohusläningen)

2022-01-25 Artikel, 

KFM bekräftar, QSSAB är panka!

(Källa Bohusläningen)

2022-01-28 Artikel, 

Kommunen räknar ut miljardsatsningen!

(Källa Bohusläningen)

Här presenterar vi aktuella ämnen som har eller är betydelsefulla i projektet

Ämnen

December 2021

2021-12-01

November 2021

2021-11-01

Oktober 2021

2021-10-01

September 2021

2021-09-01

Augusti 2021

2021-08-01

Juli 2021

2021-07-01 Insändarsvar, 

Mikael Andersson, Kommunens mörkande har nyhetsvärde

(Källa Bohusläningen)

2021-07-20 Artikel, 

Kommunen träffar QSSAB trots löftet

(Källa Bohusläningen)

2021-07-25 Insändare, 

Mikael Andersson, Fortfarande saknas aktörer

(Källa Bohusläningen)

Juni 2021

2021-06-01 Insändare, 

Sotenäs kommun tar skada av oseriöst samarbete

(Källa Bohusläningen)

2021-06-04 Artikel, 

Ännu ett avhopp från laxbolagets styrelse

(Källa Bohusläningen)

2021-06-07 Artikel, 

Magert med information från QSSAB

(Källa Bohusläningen)

2021-06-11 Artikel, 

Trots skulderna hos KFM, ny partner

(Källa Bohusläningen)

2021-06-14 Artikel, 

Sotenäs kommun mörkar riskerna!

(Källa Bohusläningen)

2021-06-14 Artikel, 

Kommunens oro, Orkar vi med?

(Källa Bohusläningen)

2021-06-15 Artikel, 

Kommuntoppen om SWOT-analysen

(Källa Bohusläningen)

2021-06-18 Insändare, 

Bengt Sörensson, Arbetet är för kommunens bästa

(Källa Bohusläningen)

2021-06-19 Insändare, 

Tänk på Seattle före sprängning

(Källa Bohusläningen)

2021-06-26 Insändare, 

Pär Eriksson/ Daniel, "Vad är nyheten"??

(Källa Bohusläningen)

Sotenäs Kommuns styrgrupp för Laxprojektet


Mats Abrahamsson,

Kommunalråd (M)


Birgitta Albertsson,

oppositionsråd (S)


Jan-Olof Larsson (S)

fd. riksdagsman o ersättare i kommunfulmäktige


Pär Eriksson (C) ordförande i

Kommunstyrelsens tekniskautskottet

Tidigare ledamot i det aktuella utvecklingsbolaget 

Quality Salmo i Sotenäs AB

Maj 2021

2021-05-21 Insändare, 

Tina Ehn, Detta får varningsklockorna att ringa!

(Källa Bohusläningen)

2021-05-24 Insändare, 

Sotenäs står inte och faller med laxodlingen.

(Källa Bohusläningen)

2021-05-25 Artikel, 

Sotenäs kommun skickar QSSAB till KFM

(Källa Bohusläningen)

April 2021

2021-04-08 Artikel, 

Kommunen säger upp kontorsavtal med QSSAB

(Källa Bohusläningen)

2021-04-29 Artikel, 

Laxbolaget hos KFM för åttonde gången.

(Källa Bohusläningen)

2021-04-29 Artikel, 

Tiden rinner iväg för Quality Salmon

(Källa Bohusläningen)

Mars 2021

2021-03-04 Artikel, 

Quality Salmon skickas till KFM för fjärde gången

(Källa Bohusläningen)

2021-03-09 Artikel, 

Granskningsgrupp ska kontrollera QSSABs partners

Tidigare styrelseledamoten och ordförande i tekniska nämnden är med även här.

(Källa Bohusläningen)

2021-03-19 Artikel, 

Revisionsfirma skicka Quality Salmon till KFM

(Källa Bohusläningen)

2021-03-20 Insändare, 

Centern anser det är ett påhopp på demokratin

(Källa Bohusläningen)

2021-03-23 Insändare, 

Stoppa den miljöfarliga fabriken

(Källa Bohusläningen)

2021-03-26 Artikel, 

Roy Høiås förklarar skulderna

(Källa Bohusläningen)

Januari 2021

2021-01-05 Artikel, 

Tilläggsavtalet överklagas till Förvaltningsrätten

(Källa Bohusläningen)

2021-01-17 Artikel, 

Insändare, Kerstin Holmér, Megaindustri kan minska

kommunens attraktivitet 

(Källa Bohusläningen)

2021-01-31 Artikel, 

Quality Salmon kämpar, egna kapitalet förlorat

(Källa Bohusläningen)

2021-01-31 Artikel, 

Insändare, Lisa Åhstrand, Kommunen är sol & vårad

(Källa Bohusläningen)

December 2020

2020-12-03 Insändare, Stellan Welin (S)

Vackra drömmar om laxodling i Sotenäs

2020-12-03 Insändare, 

Vi vill också ha utveckling – men inte med oseriösa aktörer

(källa Bohusläningen)

2020-12-05, Insändare, , Jan-Olof Larsson (S)

Laxodlingen är en risk vi är villiga att ta

(källa Bohusläningen)

2020-12-08, Artikel, Tidningen Västsverige

Kritiska röster mot laxfabriken

2020-12-09. Artikel, 

BioMar levererar 100 000 ton svenskt laxodling

2020-12-09 Artikel, SR Väst

Bolaget bakom laxodlingen anmälda till kronofogden – igen

2020-12-10 Kommunfulmäktige

Tilläggsavtalet tecknas och Sotenäs kommun tar över

kostnader i 10 miljoners nivån från QSSAB

2020-12-11, Insändare, , Britt Wall Olle Törnquist

Sotenäs största beslut någonsin får inte forceras fram

(källa Bohusläningen)

2020-12-11, 

Laxodlingen väcker heta känslor – läs insändarna här

(källa Bohusläningen)

2020-12-15, Ledare, 

Laxodlingen i politisk hetluft

(källa Bohusläningen)

2020-12-15, Artikel 

Sweco kräver laxbolag på miljonbelopp

2020-12-17, Ledare, GP

Fredrik Rosenhall: Förstör inte Sotenäsets vackra natur

November 2020

2020-11-09, Insändare, Jan D. Hagness

Stoppa laxprojektet innan kostnaderna skenar iväg

(källa Bohusläningen)

 

2020-11-17, , Insändare Lennart Hansson

Lär av tidigare misstag och sök rådgivning

2020-11-18, Insändare Lars Ahlberg

När ska politikerna i Sotenäs inse att de har blivit blåsta?

(källa Bohusläningen)

2020-11-19 Samtal Intag/ utsläpp av vatten

Torbjörns Lundhs samtal med Roy Høiås Quality Salmon

2020-11-20 Artikel, 

Statliga bidrag täcker laxbolagets miljonskulder

(källa Bohusläningen)


Vi har upprepade gånger hotas av de olika aktörerna med olika juridiska åtgärder. Vi kommer att redovisa hoten här på hemsidan.

2020-11

Nu är det åter dags att ge ett understöd till den "Norska investeringen". Kommunen vill nu ändra på etableringsavtal och avlasta Quality Salomon etableringskostnaderna. 

2020-11-21 Artikel, 

Det är skatte­betalarnas pengar i vilket fall

(källa Bohusläningen)

2020-20-21 Artikel, 

Lobbyarbete gav nya miljoner till stor laxsatsning

(källa Bohusläningen)

2020-11-23 Interpellation, från Stellan Wellin (S)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerad laxodling

2020-11-23 Artikel, Svt,

Ska bygga laxodling i Sotenäs – har miljonskuld hos Kronofogden

2020-11-24 Artikel, Njord

Laxodlingar: Bondfångeri och luftslott jämfört med lokalt förankrad trovärdighet

2020-11-28 Insändare, 

Vi har inte råd att säga nej till en möjlighet att växa

(källa Bohusläningen)

Oktober 2020

2020-10-01 Artikel, 

Omöjligt att ge laxodlingen miljötillstånd – varför slösa er tid?

(källa Bohusläningen)

2020-10-01 Artikel 

Sotenäsbor organiserar sig – kräver fakta om laxodlingen

(källa Bohusläningen)

2020-10-06 Artikel, 

Stark kritiska till laxodlingen

(källa Bohusläningen)

2020-10-07, Insändare, Lars Ahlberg

Laxodlingen får många invånare att tvivla

(källa Bohusläningen)

Lysekilsposten

SR

2020-10-13 Pressinformation

Munkedals kommun och Quality Salmon tecknar avsiktsförklaring kring planerat logistikcenter

2020-10-14 Artikel Svt

Affärsman hoppar av laxsatsning i Sotenäs – efter SVT:s frågor

2020-10-14 Artikel Bohusläningen

Styrelseavhopp från Sotenäs planerade laxodling – ersättare redan klar

2020-10-15, Artikel Svt

Hätsk debatt kring enorma laxodlingen i Sotenäs: ”Kan bli en infarkt för kommunen”

2020-10-16 Artikel

Lax-vd tog olagliga lån av egna bolaget

2020-10-21 Artikel Norska Laks.no

Sekkingstad skal samarbeide med landbasert lakseoppdretter

202011-23 Artikel, Svt

Ska bygga laxodling i Sotenäs – har miljonskuld hos Kronofogden

2020-10-23 Artikel

Presenterades som laxpartner – utan något avtal

2020-10-27 Artikel, 

Laxbolag har 500 000 i skulder hos Kronofogden

(källa Bohusläningen)

2020-10-27, Insändare, 

Laxodlingen är ett stort övergrepp på vår fina natur

(källa Bohusläningen)


2020-10-28 Insändare Centerpartiet

Landbaserad lax kan väcka Sotenäs ur sin långa vinterdvala

September 2020

2020-09-12 Artikel, 

Att tacka ja till laxodlingen är att ta sig vatten över huvudet

(källa Bohusläningen)

2020-09-20 Artikel 

Laxodling kan bli en av världens största fabriker

(källa Bohusläningen)

Augusti 2020

2020-08-08 Artikel, 

Tvingas flytta när område exploateras för laxodling i Sotenäs.

(källa Bohusläningen)

Juli 2020

2020-07-14 Artikel 

Politiker lämnar styrelseuppdrag i laxbolaget

(källa Bohusläningen)

Juni 2020

2020-06-10 KSAU, Arrendeavtal

2020-06-17 Quality Salmon Sotenäs AB företagets registreras

Aktiekapital: 25 000 kr

Styrelsen vid start

Roy Høiås, Ordinarie ledamot; Solveien 7 B, 1415 Oppegård


Pär Ivar Eriksson, Ordinarie ledamot, Repslagaregatan 14,45632 Kungshamn (även ordf i kommunstyrelsens tekniska utskott)


Geir Lolleng, Ordinarie ledamot, Salao, Rosario, Batangas

(Filippinerna)


(Vid start köptes ett lagerbolag, Aktiebolaget "Grundstenen")

2020-06-16 Artikel 

Avtal om arrende tecknas

(källa Bohusläningen)

2020-06-17 Artikel 

Ett steg närmare miljardsatsningen på lax i Sotenäs

(källa Bohusläningen)

Maj 2020

April 2020

Mars 2020

2020-03-20 Orosanmälan

Jan Hagness första orosanmälan till Kommunalråd Mats Abrahamsson


2020-03-20 Artikel Njord Sveriges största tidning om yrkesfiske


Sotenäspolitiker och norska småspekulanter bygger luftslott

Februari 2020

2020-02-26 Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljplan industriområde Hogenäs Norra

Januari 2020

December 2019

Sotenäs kommun hör av sig nästan omgående och visar sitt intresse (4). En intresse bekräftelse skickades den 18 december 2019 (4)

 

4.Tomas Larsson, Näringslivsutvecklare Sotenäs kommun. Information kommer från        den muntliga framställningen på fullmäktiges möte den 24 september 2020.

November 2019

Lighthouse Finance presenteras i nedan artikel i ett parallellt projekt till  det som sker i Sotenäs. 

Det intresanta är att det Vietnamisiska projektet ligger tidigare och att man därmed skulle kunna ta del av erfarenheter därifrån. Tyvärr har vi inte kunna hitta något om detta projektet på nätet - vi hittar ingen information..

2019-11-19 Artikel 

Norsk oppdrettsselskap har investert i landbasert i Vietnam

2019-11-27 Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Industrimark

Oktober 2019

 Bakgrund

 

Robert Qvist, etableringskonsult (1) blev under sensommaren kontaktad av norska intressenter i fiskindustrin gällande möjligheterna att skapa landbaserad fiskodling. Robert Qvist tog kontakt med

Lighthouse Finance A/S som var känd för sina kontakter i fiskeindustrin samt även kontakter med investerare.(2)  

 

Robert Qvist fick uppdraget av Lighthouse Finance att undersöka möjligheterna till en etablering av en storskalig industriell landbaserad fiskodling.

 

Av en slump ”fångade” Ann Palmnäs (3) in ärendet när hon deltog i en konferens i oktober 2019, med på konferansen var även en Robert Qvist. Eftersom han jobbade med att hjälpa olika företag att hitta rätt plats för att etablera sig så fick han Ann Palmnäs visitkort. Robert Qvist hörde av sig någon dag senare och sa att han sett kartan över vårt område, som är tryckt på baksidan av visitkortet, och förstått att Ann Palmnäs jobbar med företagsetableringar för kustkommunerna

 

Bolaget sökte:

 

Yta: 150 000-200 000 m2

Läge: Max ca 1 km från havet

Havsvatten, även viss mängd sötvatten

 

Önskar skapa cirkulära lösningar med olika bolag i "cirkulär företagspark" (därav ytan)

Ännu ej beslutat vilken typ av fisk som ska odlas

Tid: Från beslut om investering 1-2 år

 

Dessa uppgifter skickade den 28 okober2019, Ann Palmnäs till Sotenäs samt till Lysekil, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum och Uddevalla. (2)

 

 1. Robert Qvist, atableringskonsult, Project Manager at Quality Salmon AB

 2. Samtal med Allan Moe,

 3. Mail konversation med Ann Palmnäs, 

Snart

SLAPP


SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), eller något förenklat: missbruk av juridiska metoder för att hota och skrämma någon till tystnad. Det här är vanligt förekommande i andra länder, men relativt nytt i Sverige och Sotenäs.

 

SLAPP har blivit vanligare i takt med att pressfriheten försämrats. Metoden används allt oftare av personer i maktpositioner inom näringslivet och politiken för att få tyst på granskande journalister.Foto: egen bild

Hela projektet drivs i huvudsak av svenska skattepengar.

Sotenäs Kommun 

Svenska staten (Jordbruksverket)

Västra Götaland (VGR)


Skattepengarna flödar som på bilden ovan Älgafallet i Tanum.


Det är Du som skattebetalare som betalar - Grattis !

Skattepengar

Vill du då komma i rätt stämning, se filmen

Blåsningen 

Vi rekomenderar att du tittar på filmen. 

Quality Salmon Sotenäs AB

Det finns idag registrerade betalningsanmärkningar 


Ev kommer Sotenäs ta över dessa skulder 

Quality Salmon Sotenäs AB

har blivit beviljad åter moms för juli;             85 411 kr

august;      235 889,

september 287 643

oktober     103 030


Hittills       711 931
Kontakta oss