Vad är Laxgranskarna ?


Det är mycket som händer i vår kommun nu och vi är ett antal Sotenäsbor som med stor oro ser utvecklingen av det tänkta laxprojektet. Företaget bakom industrisatsningen har en märklig bakgrund och under projektetiden sker också flera märkliga händelser. Vi ser med stor oro på vad som händer därför har vi bildat en ideell förening Laxgranskarna för att förmedla alla för oss kända fakta.

Våra aktiviteter

Vi arbetar för att få politiker och tillsynsmyndigheter att agera för Vårt samhälle, ekonomi och miljö. Vi gör det inte själva, även du behövs. Har du uppgifter eller material som kan passa här. Var vänlig ta kontakt.

 kontakt@laxgranskarna.se

Just nu bygger vi om hemsidan.

Vi har inte gett upp.

Att granska och förmedla fakta kommer vi fortsätta med.

 


Har du någon information som är relevant att lägga in på vår hemsida så hör gärna av dig till Laxgranskarna.se