200320 Jan’s första orosanmälan till Kommunalråd Mats Abrahamsson
Från: Jan D. Hagness
Skickat: den 20 mars 2020 07:18
Till: Mats Abrahamsson (mats.abrahamsson@sotenas.se) <mats.abrahamsson@sotenas.se>
Ämne: BRÅDSKANDE: MILJARDETABLERING - SOTENÄS KOMMUN och LIGHTHOUSE FINANCE
Hej och god morgon Mats,
JAG BER DIG VÄNLIGEN RINGA MIG SNARAST MÖJLIGT DENNA MORGON PÅ MIN TELEFON 070 60 55802
Jag har i Bohusläningen och andra rikstäckande media läst om den glädjande nyhet att vår kommun
planerar ett samarbete med norska firman Lighthouse Finance A/S i Oslo.
Jag har omedelbart denna morgon utförd några snabba kollar kring företaget och dessa norska
Lighthouse-personer. Jag känner tyvärr tämligen snabbt negativa vibbar, av flera skäl.
Och hoppas innerligen att jag har fel.
Därför tillåter jag mig att fråga; vad har du och dina medarbetare kollat kring seriositeten till detta
norska företag och det’s ledare? Jag önskar inte att min kära kommun satsar värdefulla resurser och
tid på et projekt som verkar vara så bra att man frågar sig... kan det vara sant?
Oavsett ber jag vänligen om att få ha ett konfidentiellt telefonsamtal med dig kring ärendet. Det är
tidigt på morgonen så jag tycker det är för tidigt att ringa dig på tlf. Jag skickar därför detta
meddelande mail-ledes till dig som du omedelbart kan läsa när du kommer på kontoret.
Med vänlig hälsning
Jan
Jan D. Hagness
Civilekonom / Rådgivare
HAGNESS INTERNATIONAL Ef
Ramsviksvägen - Svälte 3 - 456 92 Hunnebostrand – Sverige
Mob SE: +46 70 60 55 802

Jan D. Hagness