Torbjörns Lunds samtal med Roy Høiås Quality Salmon


Intag/ utsläpp av vatten

RH vidhöll fullt ut att inga utsläpp skulle göras ifrån parken förutom kommunalt avlopp för toaletter/ duschar samt dagvatten avrinning. Först påpekade han att Aquamaof som ska leverera RAS systemet ABSOLUT inte behöver byta ut något vatten alls med sin teknik. Detta ändrades efter fem minuter till att, visst kanske det stämmer att RAS sidan släpper ut mellan 5-10% vatten för att bibehålla en frisk miljö för laxen. Dock kommer det vattnet att bara gå runt i parken och användas i slakteriet mm mm för att sedan återigen hamna i RAS anläggningen efter rening. Jag frågade om anläggningen då inte skulle alls ha någon utsläppsledning ut i havet och det bedyrade han skarp att det skulle den inte ha. Jag frågade om den skulle ha en intagsledning av havsvatten och det skulle den däremot ha. I detta läget frågade jag om intagsandelen skulle vara likvärdig med den som Smögen Lax har i sin ansökan. Svaret var klart från hans sida att ja det ligger i samma nivå som deras anläggning. Då jag påtalade att vi då pratar om ett intag på ca 10 miljoner m3 årligen så fick jag svaret att ”Nej det låter ju väldigt mycket!”, jag påtalade att på den fronten var vi helt överens. Jag frågade då vart dessa 10 miljoner m3 skulle ta vägen någonstans för i min värld så bör det ganska så snart bli fullt av havsvatten i hela företagsparken eftersom fabrikslokalen totalt är på bara 5 miljoner m3. Fick inget bra svar på den frågan….

Samanställt av 

Torbjörn Lundh