Projekthistoria

2021

   2 januari 2021

Laxgranskarna; Överklagar Beslutet att kommunen skall stå för kostnaderna, till Förvaltningsrätten.

   19 januari 2021

Sotenäs kommuns informations ansvarig ville stoppa repporter från Bohusläningen. Tjänstemannen ska ha kontaktat Bohusläningen och sagt att samtal från en viss reporter inte kommer att släppas fram på grund av reporterns tidigare politiska engagemang.Tjänsteman ville stoppa reporter – Bohusläningens chefredaktör bestört

   29 januari 2021

Sotenäs kommun, Svar på överklagande till Förvaltningsrätten 

   31 januari 2021

Sotenäs har utsatts för klassiskt fall av sol-och-vårare

                                                                           Läs vidare

   4 februari 2021

Sveriges Radio Väst, Efter Bohusläningens anmälan – JO utreder tjänsteman


                                                                            Läs vidare

   6 februari 2021

Bohusläningen, Artikel, Clara Tjärnberg, Justitieombudsmannen utreder tjänsteman i Sotenäs kommun

                                                                           Läs vidare 

   10 februari 2021

Kontorslokaler

Quality Salmon Sotenäs AB, har sina lokaler på Sotenäs Symbioscentrum i Kungshamn. på ca 200 kvm.

Då företaget är nystart och inte har några säkerheten valde Sotenäs kommun att gå in och hyra kontorslokalerna till Quality Salmon Sotenäs AB. Hyran är 221 500 kr och år. 

Ett hyreskontrak teknades och enligt avtal skall hyran betals i förskott på sedvanligt sätt,  men Quality Salmon Sotenäs AB, får sin hyresavi den 10 februari för första kvartalet. Då är fakturan på 64 232, men sen avgår en reduktion på 25 000 kr för år 2020. Åter igen märkliga saker.

   11 februari 2021

Förvaltningsrätten biviljar Laxgranskarna förlängning av svarstiden på att svara på kommunens inlaga,  till den 15 mars

   14 februari 2021

Bohusläningen, Artikel,Ingvar Spetsmark

Tar fram ny information om laxsatsning i Sotenäs


                                                                                 Läs vidare

   22 februari 2021

Då var det åter dags en ny ansökan om betaln.föreläggande har inkommit till Kronofogde för Quality Salmon Sotenäs AB Nu är beloppet på 

100.220,00  Sweco Sverige AB är det som villa ha betalt. 

Denna ansökan är nu den 5 som liggeroch väntar på att Kronofogden får kontakt med Quality Salmon Sotenäs AB.


Aktuell skuld 3.343.991 kr 

   5 mars 2021

Bohusläningen, Artikel,Niclas Jonasson

Laxbolaget har skulder hos Kronofogden – för fjärde gången

                                                                                  Läs vidare

   14 mars 2021

Enligt avtal skall Quality Salmon Sotenäs AB betal första kvartalet hyra senast idag. 

   22 mars 2021

Quality Salmon Sotenäs har ännu inte betalt sin hyra för första kvartalet 2021. Hyran för andra kvartalet skall vara betald onsdagen den 31 mars.