Projekthistoria

2019

  Hösten 2019

Under sensommaren och tidig höst 2019 var det en initierad grupp som hade kunskap om norska fiskodlingsidéer. Officiellt blev det när Robert Qvist, etableringskonsult, blev under sensommaren kontaktad av norska intressenter inom fiskindustrin om möjligheterna att skapa landbaserad fiskodling. Robert Qvist tog kontakt med Lighthouse Finance A/S som var känd för sina kontakter i fiskeindustrin men också kontakter med investerare. 

Robert Qvist fick uppdraget av Lighthouse Finance att undersöka möjligheterna till en etablering av en storskalig industriell landbaserad fiskodling.  Oktober 2019

Av en slump blev Ann Palmnäs involverad i ärendet när hon deltog i en konferens i oktober 2019, på konferensen var även en Robert Qvist. Eftersom han jobbade med att hjälpa olika företag att hitta rätt plats för att etablera sig så fick han Ann Palmnäs visitkort. Robert Qvist hörde av sig någon dag senare och sa att han sett kartan över vårt område, som är tryckt på baksidan av visitkortet, och förstått att Ann Palmnäs jobbar med företagsetableringar för kustkommunerna.  28 oktober 2019

Ann Palmmnäs vid Position Väst, skickade ut ett erbjudande till samtliga kommuner i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Lysekil, Uddevalla och Orust kommun.

Presentationen av vad bolaget sökte var;

  • ett markområde på: 150 000-200 000 m2
  • läge: Max ca 1 km från havet
  • tillgång till havsvatten, även viss mängd sötvatten
  • önskar skapa cirkulära lösningar med olika bolag i "cirkulär företagspark" (därav ytan)
  • ännu ej beslutat vilken typ av fisk som ska odlas
  • tid: Från beslut om investering 1-2 år

 

  Början av november 2019

Enligt muntlig information så svarar Sotenäs Kommun inom en vecka att möjligheterna finns i Sotenäs. Kommunikationen gick sannolikt via näringslivsenheten.

  18 november 2019

Vietnamesiska projektet


Den Norska facktidningen Tekfisk och IntraFish presenterade Lighthouse Finances investerings projekt i Vietnam. Projektbeskrivningen är nog en igenkännande upplevelse.  

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Lighthouse Finance och Dong Nam Investment, SEA Aquaculture, och det  Singapores företaget  AquAgro Projects. Teknologin från  RAS-specialisten  Israel, Aqua Moaf.

Det intressanta är att det vietnamesiska projektet ligger tidigare och det kunna ta del av erfarenheter därifrån. Tyvärr har vi inte kunnat hitta och följa upp projektet på nätet - vi hittar ingen information.

  27 november 2019

Med rekordfart lyfts frågan om mark till projektet. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte beslutades att en detaljplan för det aktuella området skulle tas fram. En kalkyl för arbetet beräknades till 2,6 miljoner som skulle tas från investeringsbudgeten. Projektet kallas nu för ”Projekt 151”, detta för att begränsa insynen i vad som sker.

  18 december 2019

Ytterliggare än bekräftelse skickades från Näringslivsenheten.

19 december 2019

         Robert Qvist

Bakom Position Väst som bygger på ett samarbete mellan 17 kommuner för gemensam marknadsföring för näringslivsfrågor. Kontoret är placerat vid Innovatum Science Center i Trollhättan.

Roy Høiås i Lighthouse Finance (høyre), her sammen med analytiker Howard Tang (venstre). Foto: Lighthouse Finance