FAKTA Lighthouse Finance AS

Lighthouse Finance AS


är företaget bakom en av Sveriges största industrisatsningar. 

Det finns många märkligheter i och runt företaget

   FAKTA  Quality Salmon Sotenäs AB

FAKTA Sotenäs Kommun

Sotenäs Kommun 


är projektets "verkstadsarbetare och huvudfinansieär med skattemedel och statliga bidragsmedel. 

Quality Salmon Sotenäs AB