FAKTA


Laxgranskarna

Vi jobbar så gott det går.

Quality Salmon Sotenäs AB, har sina lokaler på Sotenäs Symbioscentrum

i Kungshamn. på ca 200 kvm.


Då företaget är nystart och inte har några säkerheten valde Sotenäs kommun att gå in och hyra kontorslokalerna till

Quality Salmon Sotenäs AB.

Hyran är 221 500 kr och år


Normalt så betalas hyra i förskott, men Quality Salmon Sotenäs AB, får sin hyresavi den 14 februari för första kvartalet. 

Då är fakturan på 64 232, men sen avgår en reduktion på 25 000 kr för år 2020.


Åter igen märkliga saker.


 
Quality Salmon Sotenäs ABQuality Salmon Sotenäs AB är företag som startade i juni månad 2020 och skall vara ett bolag för utvecklingen av ett Sveriges största industrietableringar. Företagsidén är att bygga en landbaserad laxodling med beräknad kostnad på 17 – 20 miljarder. Fackpressen beskriver projektet som ett luftslott. Företaget har under sin korta verksamhetstid skapat flera märkligheter och företagsägare har också en solkig ekonomiska historia med konkurser etc.


Aktuellt

Företaget har fått betalningsanmärkningar på ca 2,5 miljoner sedan start i juni vilket kan indikera ekonomiska brister.  Det finns ytterligare indikatorer på oegentligheter, där hanteringen av återbetalning av moms som företaget fått på ca 650 000 kr kan bygga på felaktiga grunder, fakturor som aldrig blivit betalda.
Quality Salmon Sotenäs AB har oreglerade skulder hos Kronofogdemyndigheterna

Styrelsen för Lighthouse Finance A/S

Ägarebolaget till Projektet är:

LIGHTHOUSE FINANCE AS, Oslo

Helägt dotterbolag: Quality Salmon Sotenäs AB


LIGHTHOUSE FINANCE AS

Styrelse

Roy Wilhelm Høiås

Nils Ole Krogstad 
Geir Lolleng


Salmon Sotenäs AB

Styrelse (Aktuell 2021 feb)


Roy Wilhelm Høiås

Bo Mikael von Schedvin

Per Robert Qvist


Tidigare

Pär Eriksson (C-politiker och ordförande i Kommunstyrelsens tekniska utskott) avgår efter kritik om sammanblandning av sin roll, hamnade på båda sidor.


Geir Lolleng (avgår i sammband med att SR följer upp hans bakgrund)


Sotenäs kommun hantering av Quality Salmon Sotenäs AB,väcker naturligtvis tankar på Arlas GRÄDDFIL