ARBETE PÅGÅR

Har du fakta uppgifter så kan du dela med dig via vår mail kontakt@laxgranskarna.se

Händelser

Oktober 2019

 Bakgrund

 

Robert Qvist, etableringskonsult (1) blev under eftersommaren kontaktad av norska intressenter i fiskindustrin om möjligheterna att skapa landbaserad fiskodling. Robert Qvist tog kontakt med

Lighthouse Finance A/S som var känd för sina kontakter i fiskeindustrin men också kontakter med investerare.(2)  

 

Robert Qvist fick uppdraget av Lighthouse Finance att undersöka möjligheterna till en etablering av en storskalig industriell landbaserad fiskodling.

 

Av en slump ”fångade in” Ann Palmmnäs (3) ärendet när hon deltog i en konferens i oktober 2019 var konferansen var även en Robert Qvist. Eftersom han jobbade med att hjälpa olika företag att hitta rätt plats för att etablera sig så fickan han Ann Palmnäs visitkort. Robert Qvist hörde av sig någon dag senare och sa att han sett kartan över vårt område, som är tryckt på baksidan av visitkortet, och förstått att Ann Palmnäs jobbar med företagsetableringar för kustkommunerna

 

Bolaget sökte:

 

Yta: 150 000-200 000 m2

Läge: Max ca 1 km från havet

Havsvatten, även viss mängd sötvatten

 

Önskar skapa cirkulära lösningar med olika bolag i "cirkulär företagspark" (därav ytan)

Ännu ej beslutat vilken typ av fisk som ska odlas

Tid: Från beslut om investering 1-2 år

 

Dessa uppgifter skickade den 28 okober2019, Ann Palmnäs till Sotenäs samt till Lysekil, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum och Uddevalla. (2)

 

 1. Robert Qvist, atableringskonsult, Project Manager at Quality Salmon AB

 2. Samtal med Allan Moe,

 3. Mail konversation med Ann Palmnäs, 

November 2019

Lighthouse Finance presenteras i nedan artikel i ett parallel projekt till  det som sker i Sotenäs. 

Det intresanta är att det Vietnamisiska projektet ligger tidigar och det kunna ta del av erfarenheter därifrån. Tyvärr har vi inte kunna hitta och följa upp projektet på nättet - vi hittar ingen information..

2019-11-19 Artikel 

Norsk oppdrettsselskap har investert i landbasert i Vietnam

2019-11-27 Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Industrimark

December 2019

Sotenäs kommun hör av sig nästan omgående och visar sitt intresse (4). En intresse bekräftelse skickades den 18 december 2019 (4)

 

4.Tomas Larsson, Näringslivsutvecklare Sotenäs kommun. Information kommer från        den muntliga framställningen på fullmäktiges möte den 24 september 2020.

Januari 2020

Februari 2020

2020-02-26 Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott

Detaljplan industriområde Hogenäs Norra

Mars 2020

2020-03-19

2020-03-20 Orosanmälan

Jan’s första orosanmälan till Kommunalråd Mats Abrahamsson


2020-03-20 Artikel Njord Sveriges största tidning om yrkesfiske

Sotenäspolitiker och norska småspekulanter bygger luftslott

April 2020

Maj 2020

Juni 2020

2020-06-10 KSAU, Arrendeavtal

2020-06-17 Quality Salmon Sotenäs AB företagets registreras

Aktiekapital: 25 000 kr

Styrelsen vid start

Roy Høiås, Ordinarie ledamot; Solveien 7 B, 1415 Oppegård

Pär Ivar Eriksson, Ordinarie ledamot, Repslagaregatan 14,45632 Kungshamn (även ordf i kommunstyrelsens tekniska utskott)

Geir Lolleng, Ordinarie ledamot, Salao, Rosario, Batangas

(Filippinerna)


(Vid start köptes ett lagerbolag Aktiebolaget Grundstenen)

2020-06-17 Artikel Bohusläningen

Ett steg närmare miljardsatsningen på lax i Sotenäs

Juli 2020

2020-07-14 Artikel Bohusläningen

Politiker lämnar styrelseuppdrag i laxbolaget

Augusti 2020

2020-08-08 Artikel, Bohusläningen,(Pressreader)

Tvingas flytta när område exploateras för laxodling i Sotenäs

September 2020

2020-09-12 Artikel, Bohusläningen

Att tacka ja till laxodlingen är att ta sig vatten över huvudet

2020-09-20 Artikel Bohusläningen

Laxodling kan bli en av världens största fabriker

Oktober 2020

2020-10-01 Artikel, Bohusläningen

Omöjligt att ge laxodlingen miljötillstånd – varför slösa er tid?

2020-10-01 Artikel Bohusläningen, (Pressreader)

Sotenäsbor organiserar sig – kräver fakta om laxodlingen

2020-10-06 Artikel, Bohusläningen (Pressreader)

Stark kritiska till laxodlingen

2020-10-07 Bohusläningen, Insändare, Lars Ahlberg

Laxodlingen får många invånare att tvivla

2020-10-13 Pressinformation

Munkedals kommun och Quality Salmon tecknar avsiktsförklaring kring planerat logistikcenter

SR

Lysekilsposten

2020-10-14 Artikel Svt

Affärsman hoppar av laxsatsning i Sotenäs – efter SVT:s frågor

2020-10-14 Artikel Bohusläningen

Styrelseavhopp från Sotenäs planerade laxodling – ersättare redan klar

2020-10-15, Artikel Svt

Hätsk debatt kring enorma laxodlingen i Sotenäs: ”Kan bli en infarkt för kommunen”

2020-10-16 Artikel

Lax-vd tog olagliga lån av egna bolaget

2020-10-21 Artikel Norska Laks.no

Sekkingstad skal samarbeide med landbasert lakseoppdretter

202011-23 Artikel, Svt

Ska bygga laxodling i Sotenäs – har miljonskuld hos Kronofogden

2020-10-23 Artikel

Presenterades som laxpartner – utan något avtal

2020-10-27 Artikel, Bohusläningen (Pressreader)

Laxbolag har 500 000 i skulder hos Kronofogden

2020-10-27, Insändare, Bohusläningen

Laxodlingen är ett stort övergrepp på vår fina natur2020-10-28 Insändare Centerpartiet

Landbaserad lax kan väcka Sotenäs ur sin långa vinterdvala

2020-10-28 Jordbruksverket, Beslut

November 2020

2020-11-09, Bohusläningen, Insändare, Jan D. Hagness

Stoppa laxprojektet innan kostnaderna skenar iväg

 

2020-11-13 Bohusläningen, Insändare, Yngve Johansson (MP)

Laxodlingen i Sotenäs behöver granskas

2020-11-17, Bohusläningen, Insändare Lennart Hansson

Lär av tidigare misstag och sök rådgivning

2020-11-18, Bohusläningen, Insändare Lars Ahlberg

När ska politikerna i Sotenäs inse att de har blivit blåsta?

2020-11-19 Samtal Intag/ utsläpp av vatten

Torbjörns Lunds samtal med Roy Høiås Quality Salmon

2020-11-20 Artikel, Bohusläningen

Statliga bidrag täcker laxbolagets miljonskulder

Vi har upprepade gånger hotas av de olika aktörerna med olika juridiska åtgärder. Vi kommer att redovisa hoten här på hemsidan.

Nu är det åter dags att ge ett understöd till den "Norska investeringen". Kommunen vill nu ändra på etableringsavtal och avlasta Quality Salomon etableringskostnaderna. 

2020-11-21 Artikel, Bohusläningen Ledaren

Det är skatte­betalarnas pengar i vilket fall

2020-20-21 Artikel, Bohusläningen

Lobbyarbete gav nya miljoner till stor laxsatsning

2020-11-23 Interpellation, från Stellan Wellin (S)

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om planerad laxodling

2020-11-23 Artikel, Svt,

Ska bygga laxodling i Sotenäs – har miljonskuld hos Kronofogden

2020-11-24 Artikel, Njord

Laxodlingar: Bondfångeri och luftslott jämfört med lokalt förankrad trovärdighet

2020-11-28 Insändare, Bohusläningen

Vi har inte råd att säga nej till en möjlighet att växa

December 2020

2020-12-03 Insändare, Stellan Welin (S)

Vackra drömmar om laxodling i Sotenäs

2020-12-03 Insändare, Bohusläningen

Vi vill också ha utveckling – men inte med oseriösa aktörer

2020-12-05, Insändare, Bohusläningen, Jan-Olof Larsson (S)

Laxodlingen är en risk vi är villiga att ta

2020-12-08, Artikel, Tidningen Västsverige

Kritiska röster mot laxfabriken

2020-12-09. Artikel, 

BioMar levererar 100 000 ton svenskt laxodling

2020-12-09 Artikel, SR Väst

Bolaget bakom laxodlingen anmälda till kronofogden – igen

2020-12-10 Kommunfulmäktige

2020-12-11, Insändare, Bohusläningen, Britt Wall Olle Törnquist

Sotenäs största beslut någonsin får inte forceras fram

2020-12-11, Bohusläningen

Laxodlingen väcker heta känslor – läs insändarna här

2020-12-15, Ledare, Bohusläningen

Laxodlingen i politisk hetluft

2020-12-15, Artikel 

Sweco kräver laxbolag på miljonbelopp

2020-12-17, Ledare, GP

Fredrik Rosenhall: Förstör inte Sotenäsets vackra natur

2020-12-21 Njord, Artikel

Ordförandens nya fabrik

Det finns i dag flera händelser och beslut som sker i Sotenäs kommun som hanteras på märkliga sätt för att minska insynen. Handlingssättet återfins ofta i odemokratiska länder.    

Bilden visar den planerade storleken på laxodlingens huvudbyggnad 2,3 km lång och ca 300 meter bred. Byggnad är på 600 000 m2 och i storlek med hela Arlanda flygplats och 1,5 gånger större än Volvos fabrik i Göteborg.

Hör gärna av dig!


Har du faktauppgifter så hör gärna av dig !

kontakt@laxgranskarna.se


SLAPP


SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), eller något förenklat: missbruk av juridiska metoder för att hota och skrämma någon till tystnad. Det här är vanligt förekommande i andra länder, men relativt nytt i Sverige och Sotenäs.

 

SLAPP har blivit vanligare i takt med att pressfriheten försämrats. Metoden används allt oftare av personer i maktpositioner inom näringslivet och politiken för att få tyst på granskande journalister.Sotenäs Kommuns styrgrupp för Laxprojektet


Mats Abrahamsson,

Kommunalråd (M)


Birgitta Albertsson,

oppositionsråd (S)


Jan-Olof Larsson (S)

fd. riksdagsman o ersättare i kommunfulmäktige


Pär Eriksson (C) ordförande i

Kommunstyrelsens tekniskautskottet

Tidigare ledamot i det aktuella utvecklingsbolaget 

Quality Salmo i Sotenäs AB

Vår bedömning 


Landbaserade fiskodlingar 


Lighthouse Finance


Quality Salmon Sotenäs AB


Sotenäs kommuns agerandeHär presenterar vi aktuella ämnen som har eller är betydelsefulla i projektet

Ämnen

Foto: egen bild

Hela projektet drivs i huvudsak av svenska skattepengar.

Sotenäs Kommun 

Svenska staten 

Västra Götaland


Skattepengarna flödar som på bilden ovan Älgafallet i Tanum.

( Definetivt värt ettbesök)

Det är Du som skattebetalare som betalar - Grattis !

Skattepengar

Artiklar 

Vill du då komma i rätt stämning, se filmen

Blåsningen 

Vi rekomenderar att du tittar på filmen. 

Centergruppens politiker i Sotenäs


Centerns "starkeman" är ordförande i Kommunstyrelsens tekniska utskott och har tidigare suttit i

Quality Salmon styrelse. Avgick efter kritik.

Kommunens informations avd

vill inta att denna bild visas.

Pär Eriksson

Kommunens informations avdelning vill inte att dessa bilder visas.

I valet fanns det 700 som röstade på C i valet. Förhoppningsvis en krympande skara. 

EFTERLYSNING

Vill du spela in en film eller göra en dokumentär så bidrar vi gärna!Quality Salmon Sotenäs AB

Det finns idag registrerade betalningsanmärkningar 


Ev kommer Sotenäs ta över dessa skulder 

Quality Salmon Sotenäs AB

har blivit beviljad åter moms för juli;             85 411 kr

august;      235 889,

september 287 643

oktober     103 030


Hittills       711 931
Lobbygruppen

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Kommunens informations avdelning vill inte att dessa bilder visasas.