Händelser 2021

2 januari, 2021


Laxgranskarna; Överklagar Beslutet att kommunen skall stå för kostnaderna, till Förvaltningsrätten.

5 januari 2021


Bohusläningen, Artikel; Omstritt laxavtal överklagas

12 januari 2021


Bohusläningen, Artikel; Politiker tvingas bort från Moderaterna i Sotenäs

Det finns i dag flera händelser och beslut som sker i Sotenäs kommun som hanteras på märkliga sätt för att minska insynen. Handlingssättet återfins ofta i odemokratiska länder.    

14 januari 2021


Bohusläningen, Artikel, Ändrar information om planerad laxsatsning

17 januari 2021


Bohusläningen, Debatt, Megaindustri kan minska Bohusläns attraktivitet

19 januari 2021


Tjänsteman ville stoppa reporter – Bohusläningens chefredaktör bestört

29 januari 2021


Sotenäs kommun, Svar på överklagande till Förvaltningsrätten 

31 januari 2021


Bohusläningen, Insändare, Sotenäs har utsatts för klassiskt fall av sol-och-vårare

1 februari 2021


Bohusläningen, Artikel, Laxbolagets egna kapital helt förlorat – efter tuffa året

Februari 2021

2 februari 2021


Bohusläningen, Insändare, Allt ska visst vara störst i Sotenäs

3 februari 2021


Bohusläningen, Insändare, Lasse Törnkvist, Är Bohusläns historia en black om foten för framtiden?

4 februari 2021


Sveriges Radio Väst, Efter Bohusläningens anmälan – JO utreder tjänsteman

6 februari 2021


Bohusläningen, Artikel, Clara TjärnbergJustitieombudsmannen utreder tjänsteman i Sotenäs kommun

10 februari 2021


Sotenäs kommun, adm, Fortsatta märkligheter, 

Quality Salmon Sotenäs AB, har sina lokaler på Sotenäs Symbioscentrum i Kungshamn. på ca 200 kvm.

Då företaget är nystart och inte har några säkerheten valde Sotenäs kommun att gå in och hyra kontorslokalerna till Quality Salmon Sotenäs AB. Hyran är 221 500 kr och år


Normalt så betalas hyra i förskott, men Quality Salmon Sotenäs AB, får sin hyresavi den 10 februari för första kvartalet. Då är fakturan på 64 232, men sen avgår en reduktion på 25 000 kr för år 2020.

Åter igen märkliga saker.


11 februari 2021


Förvaltningsrätten, Beslut Förvaltningsrätten beviljar Laxgranskarna förlängning av svarstiden till

den 15 mars

14 febrauari 2021


Bohusläningen, Artikel,Ingvar Spetsmark

Tar fram ny information om laxsatsning i Sotenäs

19 februari 2021


KRONOFOGDEN, Aktuell situation för Quality Salmon Sotenäs AB

Betalningsanmärkningar, Ansökningar
2020-12-07 Sweco Environment AB    247 120
2020-11-20 Sweco Environment AB 2 402 201  = 2 649 321 kr


Mars 2021

5 Mars 2021


Bohusläningen, Artikel,Niclas Jonasson

Laxbolaget har skulder hos Kronofogden – för fjärde gången

9 mars 2021


Bohusläningen, Artikel, Niclas Jonasson


Kontakta oss