FAKTA


Laxgranskarna

Vi jobbar så gott det går.

Lighthouse Finance A/S


Ekonomi


Årsredovisning 2013    PDF

Årsredovisning 2014    PDF

Årsredovisning 2015    PDF

Årsredovisning 2015, 2 PDF

Årsredovisning 2015, 3 PDF

Årsredovisning 2016     PDF

Årsredovisning 2016,2  PDF

Årsredovisning 2017     PDF

Årsredovisning 2018     PDF


Styrelsen för Lighthouse Finance A/S

Ägarebolaget till Projektet är:

LIGHTHOUSE FINANCE AS, Oslo

Helägt dotterbolag: Quality Salmon Sotenäs AB


LIGHTHOUSE FINANCE AS

Styrelse

Roy Wilhelm Høiås

Nils Ole Krogstad 
Geir Lolleng


Salmon Sotenäs AB

Styrelse (Aktuell 2021 feb)


Roy Wilhelm Høiås

Bo Mikael von Schedvin

Per Robert Qvist


Tidigare

Pär Eriksson (C-politiker och ordförande i Kommunstyrelsens tekniska utskott)

Geir Lolleng (avgår i sammband med att SR följer upp hans bakgrund)


Lighthouse Finance A/S


Lighthouse Finance AS som grundades 2013, är ett globalt norskägt bolag med
huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning över hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar som fiskodlingar, integrerade RAS-system och storskaliga fiske-, slakt- och processfabriker i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige och USA.”


Bolagets aktiekapital är NOK 30.000


Obs: Styrelsens beslutade i registreringen: Foretakets årsregnskap skal ikke revideres.Efter LaxGranskarnas lite mer djupare analys avslöjas att företagsbeskrivningen ”Globalt bolag” är inte korrekt.


1    

Varken bolagen LIGHTHOUSE FINANCE AS och LHF NORWAY AS (LHF N) i Oslo är inte ”globalt”. LHF äger inte egna kontor varken i Danmark eller Sverige. I Norge, USA och Irland opererar bolaget med virtuella, representativa adresser. Dessa bolags-adresser ger positiva och kanske för många…     

imponerande och förtroendegivande intryck. Kontoret i Norge för 

LlGHTHOUSE  FINANCE AS, org.nr 911 585 162 och LHF NORWAY AS org. nr. 919 267 933, är virtuella kontor, dvs postlåda-bolag med ”imponerande” Oslo-adress: Tollbugata 8, 0152 Oslo. tlf +47 476 77 400 TOLLBUGATA

2.

Kontoret i Sverige, Lighthouse Finance AB (LHF AB), Org.nr: 556934-9532 är inte ett integrerat bolag inom LHF-gruppen. Framkommer inte i LHF´s norska årsredovisningar 2013–2018. Ägare är: Milestone Finance AB 556931-8560. Ägare och ledning i båda bolag är: Bo Markus Birger Syring, f. 1978, Köpmansvägen 36, 141 43 Huddinge, tel 08 ????


3.

Kontoret i Danmark Lighthouse Finance APS är inte ett integrerat bolag inom LHF-gruppen. Framkommer inte i LHF´s norska årsredovisningar 2013–2018. Det danske bolagets ägare är Aage Rasmussen, som är ägare och Managing director. Blegdamsvej 6, 2200 København N, +45 30 98 47 12


4.

Lighthouse Finance NY LCC, 535 5 th Avenue 4/F New York, NY 10017, USA– Virtuellt Kontor, website www.lighthousefinance.net - tel: 1-646-360-3102, CEO/Founder Mr. Roy Hoias, Mr. Aage Rasmussen, Managing Dir., Mr. Howard Tang, Capital Markets Mr. Howard Tang har i skrivande stund gått ur bolaget och startat eget New York-bolag Peritus Capital.


5.

Lighthouse Funding Ireland Ltd, Marine House, Clanwilliam Court, Dublin 2, D02 FY24 Secretary: Care Secretaries Ltd. The company was set up on Tuesday the 9th of May 2017. The company status is Normal.
The current 2 directors of the companies have been the director of 0, other Irish companies between them. Lighthouse Funding Ireland Limited has 2 shareholders, Mr. Roy Høiås and Mr. Geir Lolleng.

 LaxGranskarna har alla LHF’s norska redovisningar 2013 – 2018. Under åren 2013 till 2018 finns en rad anmärkningar från bolagets olika revisorer som anmärkt flera lovstridiga förhållanden.
Exempelvis året 2017; där NOK 726.840.— knyttet till resor, hotelboenden, parkeringskostnader, mat, flygbiljetter och diverse transportkostnader m.m. som enligt norsk lag var dokumenterade. I tillägg större olagliga lån till bolagets VD och ägare.
LaxGranskarna har i övrigt omfattande information om LHF och det konglomerat av bolag som LHF är en del av, inte minst en rad offshore-bolag registrerade i utlandet. Den centrala person bakom konstruktionen av detta konglomerat av bolag är enligt vår information den norska advokaten Geir Lolleng.
Enligt affärstidningen ”Affärsvärlden” (offentliga information!) daterat 30 mars 2009 samt 4. Maj 2011 är den norske advokat Geir Lolleng en ökänd konkursryttare både Norge och Sverige.


Enligt olika konkursförvaltare har Geir Lolleng, tillsammans med sin partner norrmannen Aksel Bratvedt (bosatt och skriven i London), genomfört plundring av en rad bolag i Dellinger Group med konkurs-skulder på mer än kr. 250 miljoner. I tillägg till detta har dessa två personer också plundrat det värdefulla svenska företaget N3prenör.
Dessa personer skall ansvara for etableringen av ett projekt större än Preemraff i den unikt vackra Sotenäs kommun. Ett av västkustens vackraste och miljömässigt unika kustlandskap.
Detta material bör kommunens revisorer och Riksrevisionen analysera och bedöma samt ta ställning till i den gransknings- / utrednings-process som enligt vår uppfattning bör krävas genomförd. Vilket bör ge en avklarning om det som har föregått är legalt eller utgör brott mot Sveriges lagar.
Det finns i skrivande stund två laxprojekt i Sotenäs kommun. Smögenlax, ett seriöst och trovärdigt med lokal anknytning med utgångspunkt fiskbranschen. De får inget stöd av makthavarna, snarare motsatsen. Det andra, Quality Salmon, som ser ut som bondfångeri och byggande av luftslott med tveksamma initiativtagare. Över det öser kommunen, regionen och staten pengar. Ett storskaligt försök till bondfångeri.
I bästa fall är det välmenande och engagerade politiker, men och en vald, kapitalsvag och inte kompetent operatöra, som har lyckats att sälja in ett luftslott-projekt. intressenter vilket innebär att det troligen enligt mångåriga, brancherfarne operatörers och vår bedömning ändå kommer att sluta med förskräckelse.


Planerna saknar också all form av rimlighet och all koppling till en verklighet där det är näst intill omöjligt att få tillstånd för den påstått planerade verksamheten.LaxGranskarna // www.laxgranskarna.se
Urban Gross
Jan D. Hagness
Torbjörn Lundh