Miljö


Etableringen på området kräver ett enormt anläggningsarbete. Enligt QSSAB är det 4,8
miljoner m3 råberg som ska sprängas ut från området för att göra plats för odlingen.
Dom 280 odlingstankarna på 25m i diameter kommer sträcka sig 6,8m ner under
golvnivån i industribyggnaden. En del av massorna kommer möjligen att användas på
plats men utsprängt så innebär mängden ca 14 miljoner m3 stenmassor. Eftersom nästan
hela hallen behöver bestå av tankar så kommer majoriteten av massorna behövas
förflyttas från platsen. Totalt gäller det 1 miljon lastbilslast gällande bara utsprängt berg.
Ett omtalat stenbrott som benders är ägare till i närområdet har fått stoppa sin stentäckt på grund att dom inte fick vidare miljötillstånd. Laxodlingens område är 11ggr större.


LHF uppger att anläggningen inte kommer medföra några som helst utsläpp utan allt
vatten i anläggningen kommer att renas och recirkuleras åter till anläggningen. Det bolag som uppges utföra själva reningsprocessen är ett kinesiskt bolag med namnet Icell. Dom uppger att dom kan utvinna encelligt protein ur avloppsvattnet från anläggningen och på det sättet göra det helt rent och möjligt för återanvändning till laxtankarna.
Anläggningen kommer totalt innehålla 3,6 miljoner m3 havsvatten som kommer cirkulera runt om i hela anläggningen och genomgå reningsprocesser. I laboratoriemiljö kan laxodlingar drivas med en återcirkulation på upp till 97% men i verkliga laxodlingar så är det mer normalt med 90-95% återcirkulation, resten av vattnet måste bytas ut. I denna anläggningen uppger LHF att dom kommer använda en teknik som medför 100%
återanvändning vilket, med dagens teknik, inte är möjligt. Oavsett så är det minst
55 000m3 havsvatten som ska renas dagligen och, på något sätt, återställas till ett
verkligt havsvatten för att laxen ska trivas och växa som planerat.
Aquamaof som är den utsedda leverantören av odlingstekniken har uppgett att dom inte
kan återcirkulera 100% utan deras teknik kräver utbyte av vatten. Icell uppger att deras
reningsteknik tidigare har använts i processindustri för räkor. Ingen av dessa tekniker är utprövad ihop innan detta projekt.


Risken är att bristen i reningen uppdagas då anläggningen är etablerad och att den enda
lösningen då är att ändra miljötillståndet till att medge ett utsläpp av avloppsvatten ut i
den lokala marina miljön. Det skulle vara en katastrof då avloppsvatten från laxodlingar
innehåller stora mängder Nitrit, Nitrat, Ammoniak, Fosfor & Kväve vilket orsakar stor
övergödning.
Udda fakta gällande odlingen
QSSAB uppger att anläggningen totalt ska innehålla 3,6 miljoner m3 havsvatten vilket
verkar väldigt mycket. Då motfråga ställdes så uppgavs att mängden stämmer. Då samtliga 280 odlingstankarna är fyllda så återstår ca 2,5 miljoner m3. Ska dessa få plats i lokalen så kommer hela lokalen 2,3km x 300m fyllas upp till 4,16m från golvet. Det finns ingen fysisk möjlighet att QSSABs fakta stämmer gällande detta. Det mest oroväckande är att dom själva inte insett detta.


Laxodlingen kommer enligt uppgift från QSSAB förbruka 60Mw kontinuerligt vilket är
1,5ggr av det som Preemraff förbrukar i dagsläget. Vattenfall/ Ellevio uppger att detta
kräver dubbla 130kv kraftledningar till platsen. QSSAB har hittills inte lämnat in anmälan till Ellevio gällande detta och därmed har inte denna projektering påbörjats. Ellevio uppger att projekt och installationstid för denna typ av kraftledning är ca 10 år efter det att anmälan är inlämnad. Den ena kraftledningen tar kraften ifrån Trollhättan och den andra strax söder om Norska gränsen. Då detta påtalades för QSSAB så uppgav dom att det inte var några problem eftersom dom ska ha solpaneler på 45Mw installerade och därmed kan driva anläggningen på dessa. Då motfråga gällande detta ställdes angående att dessa enbart kommer producera under dagtid och framför allt under knappt fyra månader så blev svaret att dom kommer att installera en batterilagring.

Efter beräkning av detta batteripack så skulle det innebära ett behov av ca 540Mw. Världens, idag, största batteripack stabiliserar elnätet i södra halvan av Australien och är på 194Mw. Att denna anläggning skulle installera ett batteripack på 540Mw är helt omöjligt i dagsläget.
Man kan på detta sättet ta fram fakta efter fakta som inte stämmer med verkligheten.