LaxGranskarna


Vi är en grupp Sotenäsbor som upplever en oro inför den presenterade gigantiska industrisatsningen som kan bli en av Sveriges största industriprojekt. Sotenäs kommun har försök dölja information och på kommunens hemsida presenteras information om projektet på ett kraftigt subjektivt sätt.

Företaget bakom industrisatsningen har en märklig bakgrund och under projektetiden sker också flera märkliga händelser. Vi ser med stor oro på vad som händer därför har vi bildat en ideell förening Laxgranskarna för att förmedla alla för oss kända fakta. Det är skattepengar som används i projektet och om det vill sig illa på verka annan basverksamhet i kommunen med t.ex nerdragningar inom äldreomsorg.

KONTAKT


Ta gärna kontakt med oss!

Vi ser inte allt och även vi behöver stöd.

Tack för ditt engagemang.

 
 
 
 

LaxGranskarna

Här presenterar vi LaxGranskarnas 

Torbjörn     Urban                Jan

 Lundh        Gross                D.Hagness