LaxGranskarna

Här presenterar vi LaxGranskarnas 

Torbjörn     Urban                Jan

 Lundh        Gross                D.Hagness

Vi är en grupp Sotenäsbor som upplever en oro inför den presenterade gigantiska industrisatsningen som kan bli en av Sveriges största industriprojekt. Företaget bakom industrisatsningen har en märklig bakgrund och under projekttiden sker också flera märkliga händelser. Vi ser med stor oro på vad som händer därför har vi bildat en ideell förening Laxgranskarna för att förmedla alla för oss kända fakta.