Vi jobbar på

Bidra gärna med inforamtion och material

Laxprojektet


Kunskapen om Lighthouse Finance A/S intresse av att skapa en enorm fiskodling, fanns redan tidigt hos några personer inom kommunen, enligt initierade källor. 


Den officiella bilden är att Robert Qvist, etableringskonsult (1) blev under eftersommaren kontaktad av norska intressenter i fiskindustrin om möjligheterna att skapa landbaserad fiskodling. Robert Qvist tog kontakt med Lighthouse Finance A/S som var känd för sina kontakter i fiskeindustrin men också kontakter med investerare.(2) 

Robert Qvist fick uppdraget av Lighthouse Finance att undersöka möjligheterna till en etablering av en storskalig industriell landbaserad fiskodling.

Av en slump ”fångade in” Ann Palmmnäs (3) ärendet när hon deltog i en konferens i oktober 2019 var konferensen var även en Robert Qvist. Eftersom han jobbade med att hjälpa olika företag att hitta rätt plats för att etablera sig så fick han Ann Palmnäs visitkort. Robert Qvist hörde av sig någon dag senare och sa att han sett kartan över vårt område, som är tryckt på baksidan av visitkortet, och förstått att Ann Palmnäs jobbar med företagsetableringar för kustkommunerna.

Robert Qvist presenterade då vad bolaget önskade; ett industriområde på 150 000 till 200 000 kvm stort område med max ca 1 km från havet. Med tillgång till havsvatten, även viss mängd sötvatten

Önskar skapa cirkulära lösningar med olika bolag i "cirkulär företagspark" (därav ytan).  Ännu ej beslutat vilken typ av fisk som ska odlas. Tid: Från beslut om investering 1-2 år

Dessa uppgifter skickade den 28 okober2019, Ann Palmnäs till Sotenäs samt till Lysekil, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum och Uddevalla. (2)

Sotenäs Kommun