Vackra drömmar om laxodling i Sotenäs


Det hela började så bra. Sotenäs kommun fick kontakt med ett norskt bolag Lighthouse Finance som ville etablera en större landbaserad laxodling (störst i Europa), en investering på 20 milliarder kronor och mer än 2000 arbetstillfällen vid full drift. Det svenska företaget

Quality Salmon Sotenäs skulle sköta det lokala.


Quality Salmon Sotenäs och Sotenäs kommun ingick ett arrendeavtal 16 juni 2020. QSS får tillträda under förutsättning att detaljplan och miljötillstånd mm har uppfyllts. Bolaget har två år på sig. I en bilaga regleras detaljplanearbetet. Detta ska bolaget betala. Arrendeavtalet ger

QSS rätt att arrendera ut i andra hand till bolag som sköter olika delar av den kommande teknikparken,


QSS var inte ensamma. På olika informationsträffar berättade QSS om sina starka strategiska partners Volvo, Vattenfall och Siemens. Det visade sig dock att det inte fanns några strategiska partners, villiga att investera i projektet. Volvo kunde tänka sig att sälja lastbilar

till QSS (konstigt annars!) Siemens och Vattenfall skulle sälja utrustning och tjänster – inte investera.

 

QSS har haft problem. Av tre styrelsemedlemmar har två avgått. Först var det politikern Pär Eriksson, ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott. Pär Eriksson avgick när det blev känt att han satt i styrelsen. Varken hans parti (Centerpartiet) eller kommunledning har

reagerat. Han sitter kvar som ordförande i tekniska nämnden.


Den andra medlemmen var en norrman på flykt undan svenska skattemyndigheter och bosatt på Filipinerna. Han avgick när media började fråga om hans affärer och tidigare konkurser.

Denne person sitter kvar i det norska Lighthouse Finance som äger QSS.

QSS har en skuld till konsultbolaget Sweco på 2,4 miljoner. Denna skuld har hamnat hos kronofogden. Antingen saknar QSS pengar eller – ännu värre – struntar i att göra rätt för sig.

Även det norska bolaget Lighthouse Finance har haft det skakig.t Bolaget har varnats för att årsredovisningarna inte kommit in i tid. Revisorerna har haft anmärkningar de sista åren. I dagsläget finns det bara en trogen strategisk partner, nämligen Sotenäs kommun. Trots avtalet om att QSS ska står för alla kostnader i samband med projekteringen så har Sotenäs

kommun sökt och fått medel för projekteringen. Första planen var att helt enkelt ge QSS pengarna men så får man inte göra. Därför finns nu ett förslag att ändra detaljplaneavtalet, så

att Sotenäs kommun står för ca 19,4 miljoner kronor. (8,7 miljoner från en EU fond och 4,7 miljoner från Västra Götaland regionen plus egna medel på 6 miljoner som man lovat i ansökningarna att skjuta till). Vad ska QSS göra som mottjänst? INGENTING enligt förslaget till kommunstyrelsen.


Rimligen borde arrendeavtalet skrivas om i den nya situationen och bolaget göra en motpresentation, till exempel betala den miljon som kommunen redan lagt ner på information


  1. Men QSS nya och numera enda strategiska partner, Sotenäs kommun, hoppas fortfarande

       på de 2000 arbetsplatserna och drömmer vidare.

 

Stellan Welin (s), Sotenäs

Stellan Welin (s), Sotenäs